41. Túlélő Túra
A Tavaszi Hérics Gyermekalapítvány az idén
41. alkalommal megrendezi meg honvédelmi akadályversenyét
Túlélő Túra 2024. néven.

Szent László nyomában - Kárpát-medencei hadtörténelmi gyermekrajzpályázat

SZENT LÁSZLÓ NYOMÁBAN

Új beadási határidők!

a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely, és a nagyváradi Tanoda Egyesület hadtörténelmi, honvédelmi témájú, Kárpát-medencei gyermekrajzpályázata
2021.RÉSZLETES KIÍRÁS  -   I., II. és III. kategória

 

A részletes kiírás megismerése, az abban foglaltak elfogadása alapfeltétele a pályázatban való részvételnek. A pályamunka beadása egyben a szervezők által meghatározottak és a kiírásban szereplő feltételek elfogadását is jelenti.

 

Szent László, a katonák védőszentje, dicsőséget hozott nemzetünknek és máig ható példát ad népünknek. A 975 éve született lovagkirályunk nyomában járva kimagasló emberi erényekkel, mondákba öntött csodákkal találkozhatunk, de alkalmat teremt arra is, hogy a magyar hadtörténelemmel, s annak ismert vagy névtelen hőseivel, fontos eseményeivel és meghatározó helyszíneivel is foglalkozzunk. Erre, illetve ennek alkotásokban történő megjelenítésére kínálunk lehetőséget a 2021. évi, immár kilencedik rajzpályázatunkban.

 

„… erős karja,

hívő szelíd lelke,

a magyart erősre

és nagyra nevelte.”

  

A 8-16 éves fiataloknak szóló képzőművészeti pályázat kiírásával lehetőséget kívánunk biztosítani az iskolai, baráti közösségeknek, családoknak arra, hogy körükben még népszerűbbé váljon a nemzetünk hadtörténelme, a honvédelem, a magyar katona, s ehhez kapcsolódjon az alkotás öröme is. A pályázat kiegészítő rendezvényei is azt fogják segíteni, hogy a résztvevő gyerekek, tanulóközösségek izgalmas, élményszerű formában találkozhassanak a magyar hadtörténelemmel, a pályázatunkhoz kapcsolódó témákkal.

Rajzpályázatainkat 2013 óta, minden évben megrendezzük, s az elmúlt nyolc esztendő során összesen több mint tízezer tanuló csatlakozott a kezdeményezésünkhöz, s annak hatására rajzszereket ragadtak és megelevenítették nemzetünk hadtörténelme egyes eseményeit, ismert vagy ismeretlen katonahőseit. A világjárvány az előző évi rajzpályázatunkra is hatással volt, illetve a jelenlegire is hatással van, ezért már tavaly is lehetőséget biztosítottunk az on-line pályázásra, s ezt megtesszük most is, valamint egy új formával is kiegészítjük a pályázatunkat. Ennek megfelelően a 2021. évi pályázatunkat három kategóriában is meghirdetjük. A három különböző kategória nem zárja ki egymást, a vállalkozó kedvűek akár mindhárom kategóriában jelentkezhetnek alkotással, csak azoknak különbözőknek kell lenniük. Egy alkotással csak egy kategóriára lehet nevezni, de egy alkotótól, alkotó közösségtől mindhárom kategóriába fogadunk alkotásokat, kategóriánként akár többet is.

 

 

A pályázatunk célja:

-    a történelmi-, hadtörténelmi érdeklődés felkeltése, fokozása;

-         a 8-16 éves korosztály és pedagógusaik mozgósítása nemzetünk gazdag történelme megismerésére és annak alkotói megjelenítésére;

-         lehetőség megteremtése a pályázathoz kapcsolódó kiegészítő rendezvények szervezésére, a határon túli kapcsolatok kialakítására és erősítésére.

 

Célcsoport:

-         8-16 éves diákok, vagy ebből a korosztályból szerveződő (maximum 4 fős) alkotócsoportok, a Kárpát-medence bármely pontjáról és akár távolabbi területekről is.

 

Időpontok:

a pályázat meghirdetése: 2021. január 22. - a Magyar Kultúra Napja

 

Pályázatok benyújtási határideje

-          I.  kategóriában: 2021. március 20-igáprilis 30-ig

-         II.  kategóriában: 2021. április 10-ig,     április 30-ig

-         III. kategóriában: 2021. szeptember 1-ig.

 

 

Eredményhirdetések:

A különböző kategóriák eredményeit eltérő időpontokban hirdetjük ki, s mivel az eredményhirdetések módját a vírushelyzet is befolyásolhatja, ezért az azokkal kapcsolatos információkat a honlapokon tesszük közzé.

 

A benyújtott pályamunkák száma és területi eloszlása alapján keressük a lehetőséget, hogy minél több helyszínen szervezzünk kiállításokat, eredményhirdetéseket.

 

 

KATEGÓRIÁK:

 

I. KATEGÓRIA – „Papírra vetve” 

A hagyományosnak tekinthető, papíralapú pályázat, melynek keretében az elkészített alkotásokat eredeti formában, postai úton vagy a székesfehérvári és nagyváradi átvevőpontok egyikén, személyesen leadva is fogadjuk.

Határidő: 2021. március 20.   április 30.

 

II. KATEGÓRIA – „On-line” 

Az elmúlt évben a koronavírus és az ahhoz kapcsolódó digitális oktatás hívta életre ezt a formát, mely nagyon gyorsan népszerűvé vált és sokan küldték be az alkotásaikról készített fotókat. Ez alkalommal is arra kínálunk lehetőséget, hogy a résztvevők a jó minőségben lefotózott alkotásaikat on-line formában, E-mail-ben juttassák el a szervezőkhöz.

Határidő: 2021. április 10.  április 30.

 

III. KATEGÓRIA – „Találkozásom Szent Lászlóval” 

Ezzel az új kategóriával arra kínálunk lehetőséget, hogy lakóhelyeteken, a környéketeken lévő, vagy éppen kirándulásaitok során felfedezett és Szent Lászlóhoz kötődő emlékművekről, képzőművészeti alkotásokról készített fotót, akár szelfit küldjetek el számunkra. Ez a kategória is lehetőséget ad a kreativitásra, hiszen számtalan módon találkozhattok Szent László királyunkkal, emlékeivel, s azt számtalan módon jeleníthetitek meg.

Határidő: 2021. szeptember 1.

 

 

 

A pályázatok benyújtásának formája, módja és jogi szabályai:

 

 

A Szervezők kijelentik, hogy a pályamunkák beadása során tudomásunkra jutó személyi adatokat (név, település, életkor, iskola, elérhetőség, valamint a díjazottak esetében a lakcím/postai cím) más személynek, intézménynek nem adjuk át, valamint az elektronikus levelezés során semmiféle reklámot nem küldünk, azok csak a rajzpályázattal, illetve ahhoz kapcsolódó rendezvényekkel kapcsolatos információk közzétételét szolgálják.

Vállaljuk, hogy körüzenetek küldése során más személyek E-mail címét nem tesszük láthatóvá.

 

A pályázók a pályamunka beadásával együtt hozzájárulnak ahhoz, hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete a pályamunkák beazonosítása érdekében megadott személyes adatokat, a pályázattal kapcsolatos tevékenysége során nyilvántarthassa.

A tudomásunkra jutó személyes adatokat – az E-mail címek kivételével – a rajzpályázat lezárását követően töröljük.

 

A pályázók – illetve képviselőik (szülő, pedagógus) – a pályamunka benyújtásával egyben ahhoz is hozzájárulnak, hogy a pályamunkáikat a szervezők a jövőben kiállításokon, honlapokon és kiadványokban, szabadon felhasználhassák. Az alkotások a szervezők tulajdonát képezik, akik arra törekszenek, hogy azokat a lehető legtöbb helyen bemutassák, kiállítsák vagy megjelenítsék. A pályamunkákat nem adjuk vissza, azokat minimum 2 évig megőrizzük.

 

A szelfi jellegű fotót küldő pályázók, a kép elküldésével egyben azt is kijelentik, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a rajzpályázatunkkal összefüggésben készülő összefoglaló anyagokban, kiállításokon és kiadványokban a fotójuk szerepelhessen, s azokon az alkotó felismerhetően látszódhasson.

 

A pályamunka benyújtása automatikusan a jogi kitétel elfogadását és az alkotás mindennemű jogáról történő lemondást jelenti.

 

 

 

I. kategória  -  „Papírra vetve”

Tekintettel arra, hogy felhívásunkra a Kárpát-medence minden részéről várunk pályamunkákat, a postázási lehetőség, s így az egyenlő esélyek biztosítása érdekében csak maximum A/2 méretű, (420mm x 594mm), vagy kisebb, elsősorban papíralapú pályamunkákat fogadunk be. Ez a méretkorlátozás természetesen a személyesen leadott pályamunkákra is vonatkozik.

 

Kérjük, hogy a pályamunkák hátoldalára, fehér alapú területre, szíveskedjenek nyomtatott betűkkel felírni az alkotó(k) nevét, települését és életkorát. A hátoldalon lehetőségük van az alkotás címének megjelenítésére is, illetve az alkotó, vagy alkotó közösség rövid bemutatására. Kérjük, hogy a pontos beazonosíthatóság és olvashatóság érdekében ezt felkészítő tanárok, vagy szülők segítsék. AZ ELŐZŐ ÉVEK TAPASZTALATA, HOGY AZ ALKOTÁSRA NAGY FIGYELMET FORDÍTANAK AZ ALKOTÓK ÉS FELKÉSZÍTŐIK, AZ OLVASHATÓ ÉS PONTOS FELCIMKÉZÉSRE PEDIG NEM. SAJNOS ANNAK HIÁNYÁBAN NINCS LEHETŐSÉGÜNK AZ ALKOTÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRA, A  KIÉRTESÍTÉSÜKRE, AZ EMLÉKLAPOK ÁTADÁSÁRA, ILLETVE AZ ESETLEGES DÍJAIK ELJUTTATÁSÁRA. KÉRJÜK, SEGÍTSÉK A MUNKÁNKAT!

 

A szervezők és a pályázók közötti kapcsolattartás E-mailen keresztül történik. Ennek érdekében kérjük, hogy pályamunkát beküldők (vagy szüleik, tanáraik) a pályamunka hátoldalán, alkotásonként legalább egy E-mail címet megadni szíveskedjenek. Ennek hiányában nincs lehetőségünk értesítést küldeni az eredményekről, valamint a kapcsolódó rendezvényekről. Kérjük az E-mail címek és nevek olvasható megadását.

 

Abban az esetben, ha egy tanintézményből több pályamunka is érkezik, szívesen vesszük, ha az iskola elérhetőségét, valamint a pályázatra történő felkészülést segítő pedagógus(ok) elérhetőségét is megadják részünkre. Nagy segítség, ha egy-egy iskola tanulói közösen, egy csomagban küldik el alkotásaikat.

 

Amennyiben az alkotás hátoldala nem alkalmas a szükséges adatok megadására, akkor, kérjük, hogy azokat egy mellékelt lapon szíveskedjenek megküldeni.

 

A pályamunka elkészítésének módszerét, technikáját nem határozzuk meg, abban lehetőséget kívánunk biztosítani az egyedi, kreatív megoldásoknak, fiatalos ötleteknek, azonban kérjük, vegyék figyelembe, hogy az alkotásokat – a postai szállításon kívül – több esetben is mozgatni, szállítani fogjuk, s a kiállításokon pedig szinte kizárólagosan csak függőleges fal- és paravánfelületek állnak rendelkezésre.

 

A pályamunkák beadását azzal is segíteni kívánjuk, hogy a két befogadóhelyen (Székesfehérvár és Nagyvárad) a postai küldemények mellett, személyes leadásra is lehetőséget biztosítunk, 2021. március 20-ig.  április 30-ig.

HTBK Székesfehérvári Szervezete

   Székesfehérvár, Malom u. 2.

 H-8000

 

vagy az                                                   Asociatia Tanoda

410001  ORADEA

str. Academiei  Nr. 17.   jud Bihor

ROMANIA

 

 

 

II. kategória   -  „On-line”

A 8-16 éves fiataloknak szóló on-line képzőművészeti pályázat kiírásával is lehetőséget kívánunk biztosítani a vállalkozó kedvűeknek arra, hogy az otthon töltött időszakban is figyelmet kapjon a nemzetünk hadtörténelme, a honvédelem, Szent László királyunk személye, illetve a magyar katona, s ehhez kapcsolódjon az alkotás öröme.

 

A pályázatunknak ez alkalommal sincsenek szűk formai keretei, hiszen a szándékunk az, hogy a fiatalok minél kreatívabb, ötletesebb és korosztályukhoz illeszkedő formában és módszerrel jelenítsék meg a témához kapcsolódó gondolataikat, majd az alkotásaikat lefotózva, vagy szkennelve, 2021. április 10-ig április 30-ig elküldjék az alábbi e-mail címre:  

                                         rajzpalyazat.htbk@gmail.com

 

A szervezők és a pályázók közötti kapcsolattartás E-mailen keresztül történik. 

Ennek érdekében kérjük, hogy pályamunka fotóinak beküldői (alkotók vagy szüleik) a pályamunkáról készült digitális fotó E-mail-ban történő elküldésével együtt, ugyanabban az üzenetben szíveskedjenek feltüntetni az

-         alkotó nevét

-         életkorát

-         települését.

 

 

III. kategória   -  „Találkozásom Szent Lászlóval”

Ez az kategória nem csak a pályázóknak új, hanem a szervezőknek is. A kategória meghirdetésével az általános célok mellett az is célunk, hogy a résztvevők felfedezőmunkájával elkészíthessünk egy térképet, melyen feltüntethetjük a pályázók által megörökített és Szent Lászlóhoz kapcsolódó emlékeket, valamint, hogy újszerű lehetőséget biztosítsunk a hadtörténelemmel való aktív kapcsolatra. Legyetek figyelmes felfedezők, ötletes és kreatív megvalósítók!

Kérjük, hogy az általatok készített fotók, szelfik mellett, azokkal együtt írjátok meg a kép készítésének pontos helyszínét, valamint neveteket, életkorotokat és településetek nevét.

Az elkészített fotókat az alábbi címre küldjétek:

                                         rajzpalyazat.htbk@gmail.com

 

Ez a kategória arra is lehetőséget ad, hogy a nyári vakáció során készített felvételekkel pályázzatok, hiszen a határidő: 2021. szeptember 1.

 

 

 

 

Értékelés, díjazás: 

Pályázatunk 8-16 éves diákoknak, illetve maximum 4 fős alkotóközösségeiknek szól.

 

Az értékelés szempontjából nem teszünk különbséget a lányok és fiúk között, viszont figyelembe vesszük az életkorokat, s külön értékeljük az egyéni és a csoportos alkotásokat.

 

Az alkotóközösségek szerveződésének nem feltétele, hogy azonos tanintézménybe járjanak a diákok. Szeretettel várjuk testvérek, alkalmi közösségek jelentkezését is, de ebben az esetben kérjük, hogy egy pedagógus, vagy felnőtt segítse a nevezést, a pályázati anyag beküldését és díjazás esetén legyen a csapat kísérője az eredményhirdetés során. Iskolai csoport esetén felkészítő/kísérőtanár közreműködését is kérjük.

 

Egy tanintézményből több diák, diákcsoport is nevezhet, illetve lehet részese vegyes alkotócsoportnak. Egy alkotó, alkotóközösség több pályamunkát is beadhat, de az értékelésnél csak a legjobbat vesszük figyelembe, azonban kiállításokon egy alkotó, alkotócsoport több pályamunkáját is bemutathatjuk.

Az alkotásokat neves szakértőkből, képzőművészekből álló zsűri bírálja el.

 

Az alkotás, a közös alkotás, a történelmi kalandozás és felfedezés öröme mellett természetesen más díjazást is biztosítunk nyertes pályázóinknak, melynek egyik formája az ünnepélyes eredményhirdetéseken, s az ahhoz szervezett programsorozatokon való részvétel. Reméljük, hogy erre a vírushelyzet is lehetőséget biztosít.

Díjazottjaink – a tárgyjutalmakon kívül – az elmúlt években népszerűvé vált, egyedi tervezésű okleveleket is megkapják.

 

Az előző években az „Arany Ceruza”, „Ezüst Ceruza” és „Bronz Ceruza”, valamint a „Különdíjas” minősítéseket alkalmaztuk, melyeket a jelen pályázat I. és II. kategória értékelése során is folytatunk. A III. kategória résztvevői számára – értékelhető pályamunka esetén – a „Szent László követője” címet igazoló, névre szóló emléklap digitális változatát küldjük el.

 

Valamennyi résztvevő – függetlenül az értékeléstől – egyedi tervezésű emléklapot kap. Az I. kategória résztvevőinek eredeti formában küldjük el az emléklapokat, míg a II. és III. kategória résztvevői elektronikus úton kapják meg az egyedi emléklapokat.

 

KÉRJÜK

a Gyerekeket, Fiatalokat, hogy aktivitásukkal segítsék a pályázat eredményességét, egyben a magyar hadtörténelem megelevenítését,

a Szülőket, hogy támogassák, segítsék gyermekeiket, legyen téma a családokban a nemzetünk történelme, a honvédelem,

a Pedagógusokat, hogy a diákjaik tájékoztatásával segítsék a pályázatunkat,

a társadalmilag fontos céljaink elérését,

és kérünk Mindenkit, hogy ha egyetért a kezdeményezésünkkel és lehetősége van támogatni azt, akkor tegye meg!

 

Köszönjük!

 

 


Sárisáp Község

Katonai Emlékpark Pákozd

Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

Katasztrófavédelem

Országos Mentőszolgálat

Rendőrség
© 1983 - 2024 Tavaszi Túra, Sárisáp
Támogatásként készítette és üzemelteti: Gregor Tamás (InterPont Plus Kft.)